INVESTERINGER

ASBEST

KLOAK

MURER

PRISER
Investeringer

'Det grå guld' mangler investeringskapital til indkøb af ejen-
domme - nye ejendomme såvel som ældre ejendomme.
Fælles for ejendommene er, at de alle trænger til en lettere re-
novering.

Formålet med hele renoveringsprojektet er, at ejendommene skal komme til at være præsentable, så vi kan udleje dem eller måske endda sælge dem videre og tjene penge.

'Det grå guld' klarer selve renoveringen, idet vi har et selskab under os, der hedder 'AKM'. 'AKM' udfører diverse arbejde i for-
bindelse med asbest-, kloak-, murer- samt almen tømmerar-
bejde.

Hos 'Det grå guld' finder vi det sørgeligt, at så mange ejen-
domme med stor potientiale står og forfalder, hvor en lempelig renovation nemt kunne gøre dem smukke og indbydende for evt. lejere.
Derudover kunne en renovation give stor glæde til naboerne. Endvidere vil det ikke mindst fri kommunerne for det irriterende pres, der følger med, når husene går i forfald, da det er med til at fremstille kommunerne i et negativt lys.

Alt dette kræver naturligvis lidt kapital, men kapitalen kan hur-
tigt give et afkast, der er højere end, hvad bankerne kan til-
byde, og det er her, at det for alvor bliver interessant.
Hvis DU er en af dem, der har lidt kapital at gøre godt med og kunne tænke sig at tage del i spændende opgaver som nævnt ovenfor, så er du velkommen til at kontakte os HER!

Ønsker du at vide mere omkring priser og din sikkerhed for dit inskud så klik HER!

AKM - Det gr guld Invest • Hgild Hovedgade 39 • 7400 Herning • 9714 9241 • 4031 8707 • akm.detgraaguld@gmail.com

Cvr.nr. 28709528 • ©all rights reserved AKM - Det gr guld Invest